Sjön Sommen

Fantasieggande och njutbar i all sin prakt. På gränsen mellan Småland och Östergötland – mitt en fantastisk natur med sprickbildningar, förkastningar och storslagen skog – ligger sjön Sommen.

Uppåt 350 öar och kobbar av varierande storlek gör det lätt att hitta en egen badklippa eller ostörd strand. Sommen älskas av båtfolk i allmänhet och fiskeintresserade i synnerhet. Naturen och fisket är lättillgänglig även för den som inte har tillgång till båt.

Vandringsleder, ypperliga cykelvägar och vägnät för bilister gör att alla kan njuta av Sommen som är förvånansvärt lite exploaterad.

Utsikt sommen

Snabbfakta

  • 123 km2 yta, 320 km kantstrand.
  • 146 meter över havet, största djup 53 m.
  • Mellan 260 och 360 öar. Uppgifterna varierar.
  • Fiskarter: Bl a gädda, abborre, forell och röding. Somma-röding är en egen art.
  • Den flikiga sjön sträcker sig in i fyra kommuner: Boxholm, Tranås, Ydre och Kinda.
  • Båthamnar finns bland annat i Boxholm (Andersbo), samhället Sommen, Tranås
    (Stadshamnen, Näcksrömshamnen, Hätte), Torpön, Blåvik, Norra Vi, Rönnäs.