Våra tjänster

Bakom exploateringen av Sommentomter och marken i Blåvik står Kulla Gård som naturligtvis kan stå till tjänst med anläggning/markfyllnad av trädgårdstomt. Vi säljer också matjord, sten och grus för olika behov. Vi kan också ordna framdragning av sommarvatten från Sommen. Många vill ha sommarvatten för att till exempel vattna trädgården och fylla badbassänger. Fiber-bredband via Vökby är framdraget till tomtgränsen. Vill du ha hjälp med grävning av kabel in till huset kan vi också stå till tjänst.

Bygger