Om tomterna och byggnation

Vi erbjuder byggklara tomter med sjöutsikt för fritids- eller permanentboende. Tomtområdet ligger i huvudsak på sluttande åkermark ca 350 meter från sjön Sommens östra strand och rakt söderut från Blåviks gård.

Karta tomter

Byggrätt

Vi erbjuder byggklara tomter med sjöutsikt för fritids- eller permanentboende. Tomtområdet ligger i huvudsak på sluttande åkermark ca 350 meter från sjön Sommens östra strand och rakt söderut från Blåviks gård. De nya husen på tomtplatserna har en tillåten bruttoarea på 150 kvm samt 40 kvm för gårdshus/uthus/garage. Husen ska vara fristående och endast i 1-plan. Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 6 meter och för gårdshus/uthus/garage 4 meter. Parkering får anordnas på varje tomt. Garage eller carport får inte placeras närmare än 6 meter till tomtgräns för att möjliggöra uppställning av bil framför garagebyggnad. Tomytyta från 1084 kvm till 1561 kvm.

Vatten och avlopp

De nya tomterna har fått en egen vattentäkt via ett nytt vattenreningsverk. Vattenbrunnen har borrats i den sydöstra delen av planområdet och vattenledningar har lagts på ett sådant djup att husen har tillgång till vatten året runt. I områdets nordöstra har ett biologiskt reningsverk för avloppet placerats. Det renade avloppsvattnet leds till ett våtmarksområde som ligger öster om planområdet. Ett kontroll- och övervakningsprogram för reningsverket finns för att garantera anläggningens säkerhet.

Runt om tomterna

Runt knuten finns all orörd natur som kan önskas i övrigt: skog, ängar, berg och vatten med oändliga möjligheter till friluftsliv. Direkt norr om området finns en gemensam badplats och några hundra meter från kyrkan finns även en kommunal badplats. Ytterligare bad finns runt om i Blåvik. Precis som badet ligger båthamnen bara några minuters gångväg från tomterna. Varje enskild fastighetsägare har möjlighet att köpa in sig i båthamnen.

Översiktskarta Blåvik